Молитва

11 занятие курса «Тексты молитв и Торы», рав Элияу Либенштейн

Тема урока – «Теилим 27 (читают с 1 элуля) первые 3-4 пасука», «Леха доди, начало»

Словарь к уроку
———————
דוֹד ז’

дод м.р.

 1. дядя 2. любимый, возлюбленный (архаич.)

דווָדִים

двадим

לִקרַאת

ликрат

 1. навстречу 2. под, незадолго до

קַבָּלַת פָּנִים

кабалат паним

приём (гостей)

קַבָּלָה I נ’

кабала I ж.р.

 1. получение 2. приём 3. расписка, квитанция 4. приёмная (в учреждении)

קַבָּלַת הַחלָטָה

кабалат hахлата

принятие решения

קַבָּלַת קָהָל

кабалат каhаль

приём посетителей

קַבָּלַת שַבָּת

кабалат шабат

традиционная субботняя трапеза

שמור

ед.ч., м. р., 2 л., повел. накл.

שָמַר [לִשמוֹר, שוֹמֵר, יִשמוֹר] עַל

шамар [лишмор, шомер, йишмор] аль

 1. сторожить, беречь 2. хранить, соблюдать

שָמַר אֱמוּנִים ל-

шамар эмуним ле-

соблюдал верность

שמוֹר לִי וְאֶשמוֹר לְךָ

шмор ли веэшмор леха

услуга за услугу

שמוֹר עַל עַצמְךָ

шмор аль ацмеха

береги себя

שָמַר בַּבֶּטֶן

шамар бабетэн

держать в себе, не рассказывать никому

שמוֹר מֶרחָק

шмор мерхак

соблюдай дистанцию

שָמַר מֶרחָק

шамар мерхак

держаться на расстоянии, поодаль, сохранять дистанцию

שָמַר מִכָּל מִשמָר

шамар микаль мишмар

беречь как зеницу ока

שָמַר מִצווֹת

шамар мицвот

соблюдать еврейские религиозные традиции

שָמוּר

шамур

 1. сохранённый, охраняемый 2. зарезервированный 3. секретный, с ограниченным доступом (о документах)

שָמוּר מִכָּל מִשמָר

шамур микаль мишмар

строжайше охраняемый

שָמוּר עִימוֹ

шамур имо

хранится у него

זכור

ед.ч., м. р., 2 л., повел. накл.

זָכַר [לִזכּוֹר, זוֹכֵר, יִזכּוֹר]

захар [лизкор, зохер, йизкор]

помнить

זָכַר לְטוֹבָה

захар летова

помнить добром, хранить добрую память

זָכוּר

захур

памятный, хранимый в памяти

זָכוּר לָטוֹב

захур латов

благословенной, блаженной памяти

מְיוּחָד

мейухад

особый, особенный

תִפאֶרֶת, תִפאָרָה נ’

тифъэрэт, тифъара ж.р.

 1. красота, великолепие 2. слава, честь

תִפאָרָה

тифъара

תְהִילָה נ’

теhила ж.р.

слава, хвала

מָקוֹר ז’ [ר’ מְקוֹרוֹת]

макор м.р.[мн.ч. мекорот]

 1. источник 2. происхождение 3. подлинник, оригинал 4. неопределённая форма глагола, инфинитив

נסוכה

ед. ч. ж. р.

נָסוּך

насух

разлитый, налитый, окроплённый

נָסִיך ז’

насих м.р.

 1. князь 2. принц 3. валет (в картах)

נְסִיך הַכֶּתֶר

несих hакетэр

наследник престола

תחִילָה נ’

тхила ж.р.

 1. начало 2. первая часть 3. во-первых, прежде всего 4. раньше, прежде, сначала

הֲפֵכָה נ’

hафеха ж.р.

разрушение, разруха

הפכה

ед.ч., ж. р., 3 л., прош. вр.

הָפַך [לַהֲפוֹך, הוֹפֵך, יַהֲפוֹך]

hафах [лаhафох, hофех, яhафох]

 1. переворачивать 2. обращать, превращать

עֵמֶק הַבָּכָא

эмек hабаха

 1. юдоль слёз 2. этот мир, полный страданий (תהלים 84:7)

חמול

ед.ч., м. р., 2 л., повел. накл.

חָמַל [לַחמוֹל/לַחֲמוֹל, חוֹמֵל, יַחמוֹל]

хамаль [лахмоль/лахамоль, хомель, яхмоль]

жалеть (лит.)

חֶמלָה נ’

хемла ж.р.

жалость (лит.)

הִתנַעֵר [לְהִתנַעֵר, מִ-, יִ-]

hитнаэр [леhитнаэр, ми-, йи-]

 1. отряхиваться, стряхивать с себя 2. воспрянуть

נִיעֵר [לְנַעֵר, מְ-, יְ-]

ниэр [ленаэр, ме-, е-]

встряхивать, вытряхивать, взбалтывать

נֶפֶש נ’

גאלה

ед.ч., ж. р., 3 л., прош. вр.

גָאַל [לִגאוֹל, גוֹאֵל, יִגאַל]

гааль [лигъоль, гоэль, йигъаль]

спасать, избавлять

גְאוּלָה נ’, גְאוּלִים ז”ר

геула ж.р., геулим мн.ч. м.р.

освобождение, избавление

הִתעוֹרֵר [לְהִתעוֹרֵר, מִ-, יִ-]

hитъорэр [леhитъорэр, ми-, йи-]

 1. просыпаться 2. воспрянуть 3. возбуждаться 4. возникать (чувство)

ישעיהו פרק נב

א עורי עורי לבשי עוזך, ציון: לבשי בגדי תפארתך, ירושלים עיר הקודש–כי לא יוסיף יבוא-בך עוד, ערל וטמא. ב התנערי מעפר קומי שבי, ירושלים; התפתחי מוסרי צווארך, שבייה בת-ציון. {ס}

אוֹר ז’ [ר’ אוֹרוֹת]

ор м.р.[мн.ч. орот]

свет

אוֹר אָדוֹם

ор адом

красный свет; запрет; опасность

אוֹר בִּקצֵה הַמִנהָרָה

ор бикце hаминhара

свет в конце туннеля; проблеск надежды

אוֹר הַגָנוּז

ор hагануз

скрытый свет мироздания

אוֹר יְקָרוֹת

ор екарот

тёплый, приятный свет

אוֹר יָרוֹק

ор ярок

зелёный свет; добро, разрешение

אוֹר לַגוֹיִים

ор лагойим

предназначение еврейского народа быть образцом для всех народов

אוֹר פָּנִים

ор паним

 1. приветливость, благоволение 2. сияющее выражение лица

אוֹר רִאשוֹן

ор ришон

рассвет

אוֹר שִבעַת הַיָמִים

ор шивъат hаямим

обилие света (лит.)

אוֹרוֹת וּצלָלִים

орот уцлалим

положительные и отрицательные стороны

אוֹר יוֹם

ор йом

дневной свет

לְאוֹר

леор

в свете

לְאוֹר הַיוֹם

леор hайом

средь бела дня

חַג אוּרִים ז’

хаг урим м.р.

Ханука (праздник огней)

יָצָא לָאוֹר

яца лаор

 1. был издан, вышел в свет 2. проявился, вышел на свет божий

הוֹצִיא לָאוֹר

hоци лаор

издать, выпустить в свет

אוֹר נְגוֹהוֹת ז’

ор негоhот м.р.

яркий свет (лит.)

אוֹרוֹת

орот

אוֹר [לָאוֹר, אוֹר, יָאוֹר]

ор [лаор, ор, яор]

светиться (лит.)

אוֹרוּ פָּנָיו

ору панав

его лицо осветилось, стало приветливым

עוּרִי

ури

עוּר [נ’ עוּרִי, ר’ עוּרוּ]

ур [ж.р. ури, мн.ч. уру]

пробудись, восстань! (только повелит. форма)

הֵעִיר I [לְהָעִיר, מֵ-, יָ-]

hеир I [леhаир, ме-, я-]

будить

הֵעִיר II [לְהָעִיר, מֵ-, יָ-] (ל-)

hеир II [леhаир, ме-, я-] (ле-)

делать замечание

נגלה

мн.ч., м/ж р., 1 л., буд. вр.

גִילָה [לְגַלוֹת, מְגַלֶה, יְגַלֶה]

гила [легалот, мегале, егале]

открывать, обнаруживать

נגלה

ед.ч., м. р., 1,2,3 л., наст. вр.

נִגלָה [לְהִיגָלוֹת, נִגלֶה, יִיגָלֶה]

нигла [леhигалот, нигле, йийгале]

раскрываться, обнаруживаться

נִגלֶה

нигле

открытый, явный

תוֹרַת-הַנִגלֶה נ’

торат-hанигле ж.р.

явное, открытое учение (в отличие от «сокровенного учения», теология)

בּוֹש [לֵבוֹש, בּוֹש, יֵבוֹש] (בּ-)

бош [левош, бош, евош] (б-)

стыдиться (лит.)

כּלִימָה ז’

клима м.р.

стыд, срам, позор

בּוּשָה וּכלִימָה

буша ухлима

стыд и срам, стыдись!

לא-תבושו ולא-תיכלמו, עד-עולמי עד. ישעיהו פרק מה:יז

תשתוחחי

ед.ч., ж. р., 2 л., буд. вр.

הִשתוֹחֵחַ [לְהִשתוֹחֵחַ, מִ-, יִ-]

hиштохеах [леhиштохеах, ми-, йи-]

 1. склониться 2. погрузиться в грусть (лит.)

הָמָה לִיבּוֹ ל-

hама либо ле-

 1. сопереживать, сочувствовать 2. сильно желать

הָמוּ רַחֲמָיו עַל

hаму рахамав аль

проснулось сострадание, жалость

חָסָה [לַחֲסוֹת, חוֹסֶה, יֶחֱסֶה]

хаса [лахасот, хосэ, ехесэ]

 1. найти защиту, убежище 2. полагаться

חָסָה בְּה’

хаса бе’

полагаться на Бога

חָסָה בְּצֵל (תַחַת) כּנָפָיו

хаса бецель (тахат) кнафав

находиться под чьей-либо опекой

מַחֲסֶה ז’

махасэ м.р.

убежище, укрытие, кров

מִכסֶה ז’

михсэ м.р.

крышка

עָנִי זו”ת

ани сущ. и прил. м.р.

бедный, нищий

כְּעָנִי בַּפֶּתַח

кеани бапетах

неуверенный в себе (букв. как нищий у порога)

עָנִי וְאֶביוֹן

ани веэвйон

нищий

עָנִי וְרוֹכֵב עַל חֲמוֹר

ани верохев аль хамор

Мессия (прозвище: бедный верхом на осле)

תָלָה [לִתלוֹת, תוֹלֶה, יִתלֶה]

тала [литлот, толе, йитле]

 1. вешать, подвешивать, развешивать 2. казнить через повешение 3. приписывать (кому-л. что-л.), возлагать (на кого-л.) 4. оставлять вопрос (дело) нерешённым, приостановить

תָלָה אֶת הַקוֹלָר בּ-

тала эт hаколар б-

возложить ответственность, взвалить вину (на кого-л.)

תָלָה תִקווֹת

тала тиквот

возлагать надежды

תָלָה מַבָּט בּ-

тала мабат б-

уставиться (взором), направить взор

משסה

ед.ч., м. р., 1,2,3 л., наст. вр.

שִיסָה [לְשַסוֹת, מְשַסֶה, יְשַסֶה]

шиса [лешасот, мешасэ, ешасэ]

натравливать, науськивать

מבלע

ед.ч., м. р., 1,2,3 л., наст. вр.

בִּילַע, בִּילֵעַ [לְבַלֵעַ, מְ-, יְ-]

била, билеа [левалеа, ме-, е-]

истреблять (архаич.)

בִּילַע הַמָווֶת לָנֶצַח !

била hамавет ланэцах !

пусть смерть исчезнет навсегда (соболезнование скорбящему о покойном)

שָׂשׂ [לָשִׂישׂ, שָׂשׂ, יָשִׂישׂ]

сас [ласис, сас, ясис]

радоваться

שָׂשׂוֹן ז’

сасон м.р.

радость, веселье

תפרוץ

ед.ч., (м. р., 2 л. / ж. р., 3 л.), буд. вр.

פָּרַץ [לִפרוֹץ, פּוֹרֵץ, יִפרוֹץ]

парац [лифроц, порэц, йифроц]

 1. проламывать 2. прорывать, врываться 3. распространяться (лит.) 4. вспыхнуть, разражаться

הֶעֱרִיץ [לְהַעֲרִיץ, מַ-, יַ-]

hеэриц [леhаариц, ма-, я-]

чтить, обожать, почитать

גִיל I ז’

гиль I м.р.

радость, веселье

גִילָה נ’

гила ж.р.

радость, веселье (редко)

עטרת

ж. р. смихут

עֲטָרָה נ’ [עֲטֶרֶת-]

атара ж.р. [атэрэт-]

 1. корона; венец 2. почёт 3. украшение 4. венчик (бот.)

צַהֲלָה, צָהֳלָה נ’

цаhала, цаhала ж.р.

 1. шумное веселье 2. ржание

עַם סגוּלָה ז’

ам сгула м.р.

избранный народ
———————

Лекции проходят по вск., 20:30 время изр.
Линк для входа в виртуальный лекционный зал – https://lilmod.zoom.us/j/744596715
Запись на курс, подписка на сообщения о лекциях курса – http://eepurl.com/goaLxT
Группа в Телеграме – https://t.me/joinchat/FqJ1XlBUtVc15npCM5UpDw

Статьи в этом разделе

Оставить комментарий

Back to top button
Translate »